Om Brf Ohoj

Föreningen är belägen på Kostergränd i Västra Hamnen i Malmö. Byggnaden består av 10 st lägenheter varav 5 st radhus med egen trädgård och 5 st takhus med egen takterrass. 

Byggnaden har nominerats till Sveriges arkitekters finaste utmärkelse Kasper Salin-priset och Stadsbyggnadspriset i Malmö Stad, samt förutom branschutmärkelsen Svensk Betongs arkitekturpris även erhållit Sveriges Arkitekters Bostadspris.

Mot innergården finns stora fönsterpartier för att släppa in ljus, luft och sol. På taket finns solpaneler för att producera varmvatten. Gården och dess växtlighet hämtar inspiration från landskapet i närområdet. Idén bygger på att använda växter från den svenska floran, växter från naturen, växter man känner igen. Utgångspunkten är de växter som finns i den skånska floran men också sådana vi känner igen från trädgårdar i närområdet. De privata trädgårdarna lånar också drag av naturen och lokala traditioner, men här dominerar mindre, blommande träd och buskar. Här ges också möjlighet till den egna fantasin, engagemanget och viljan. I trädgården samsas skogsbrynets natur med den kontrollerade trädgårdens. Vi initierar den naturliga grönskan artificiellt i staden. Genom detta uppstår en grön ”Alice i Underlandet”-effekt och smått magiska gröna lösningar uppstår.


Fokus har generellt varit att skapa en urban, grön och mångfaldig utemiljö kopplat till bostaden. Ett mål har varit att genom en grön och attraktiv närmiljö skapa mindre behov av t. ex. sommarstuga eller utlandsresor. Flygresor står för en mycket stor del av klimatbelastningen för ett genomsnittshushåll, så att skapa en miljö som inbjuder till så kallad ”staycation” – att stanna hemma på semestern – kan göra skillnad. En viktig utgångspunkt har varit att ta hand om största delen av fastighetens dagvatten på tomten, bland annat genom att dagvatten tas om hand genom grönska på tak, i kärl på takterrass, entrébalkong samt i fuktbiotoper på gården, resonerar arkitekten Cord Siegel.