Välkommen till Brf Ohoj

Tio spektakulära lägenheter fördelat om fem gatuhus och fem takhus i Västra Hamnen i Malmö.

Ritat och konstruerat av flerfaldigt belönade och uppmärksammade arkitekten Cord Siegel.

Brf Ohoj erhöll Sveriges Arkitekters bostadspris 2015.

Ljus, rymd och material

Med tio staplade radhus fyller Brf Ohoj både gatan, grannskapet och staden med liv, rörelse och grönska. Boendet är en hyllning till bottenvåningens närhet till trädgård och gaturum. Lägenheterna har luftiga, allmänna utrymmen på nedre plan och mindre rum en trappa upp. Alla lägenheter är olika, anpassade till de boendes önskemål. Ljus, rymd och material är genomgående i de variationsrika rummen.

Ett hus med grön fasad

Visst förstår man att huset kallats såväl det det vita huset, som det gröna huset. Fasaden mot gatan är beklädd med växter genom ett vajersystem som tar sin utgångspunkt i fönster och dörrars placering. Detta gör fasaden grön om sommaren och röd till hösten, en hommage till trädgårdsstaden Malmö.

426 cm i takhöjd

Stora fönster längs hela vardagsrummet gör att gränsen mellan ute och inne upphör, och genom djupa ramlösa katedralsfönster skapas spännande ljus som ändras med solen hela dagen.


Mot innergården finns stora fönsterpartier för att släppa in ljus, luft och sol. På taket finns solpaneler för att producera varmvatten. Gården och dess växtlighet hämtar inspiration från landskapet i närområdet. Idén bygger på att använda växter från den svenska floran, växter från naturen, växter man känner igen. Utgångspunkten är de växter som finns i den skånska floran men också sådana vi känner igen från trädgårdar i närområdet. De privata trädgårdarna lånar också drag av naturen och lokala traditioner, men här dominerar mindre, blommande träd och buskar. Här ges också möjlighet till den egna fantasin, engagemanget och viljan. I trädgården samsas skogsbrynets natur med den kontrollerade trädgårdens. Vi initierar den naturliga grönskan artificiellt i staden. Genom detta uppstår en grön ”Alice i Underlandet”-effekt och smått magiska gröna lösningar uppstår.

Fokus har generellt varit att skapa en urban, grön och mångfaldig utemiljö kopplat till bostaden. Ett mål har varit att genom en grön och attraktiv närmiljö skapa mindre behov av t. ex. sommarstuga eller utlandsresor. Flygresor står för en mycket stor del av klimatbelastningen för ett genomsnittshushåll, så att skapa en miljö som inbjuder till så kallad ”staycation” – att stanna hemma på semestern – kan göra skillnad. En viktig utgångspunkt har varit att ta hand om största delen av fastighetens dagvatten på tomten, bland annat genom att dagvatten tas om hand genom grönska på tak, i kärl på takterrass, entrébalkong samt i fuktbiotoper på gården, resonerar arkitekten Cord Siegel.